Ενημέρωση για την απεργία στη Θεσσαλονίκη (11-03-2010)

Download here! - Downloads: 341 - Plays: 141

Σύντομη ενημέρωση για τις απεργιακές κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη στις 11-3-10.