Τηλεφωνική ενημέρωση από εργαζόμενο της Elite (14-01-2010)

Download here! - Downloads: 281 - Plays: 107

Ενημέρωση για το πώς ξεκίνησαν τα προβλήματα στο εργοστάσιο της Elite, οι αιτίες, οι επιπτώσεις στο ίδιο το εργοστάσιο και τους εργαζόμενους σε αυτό. Επίσης, ενημέρωση για τις κινητοποιήσεις και τα αιτήματα των εργαζομένων και για τις επόμενες κινήσεις τους.