Συζήτηση με την ομάδα “Ανάπηρη Πόλη” (04-12-2009)

Download here! - Downloads: 375 - Plays: 35

Συζήτηση με την ομάδα προαγωγής αυτοβοήθειας “Ανάπηρη Πόλη” στα πλαίσια της ενημερωτικής ζώνης.