Οι πόλεμοί τους είναι η συνέχεια της ειρήνης τους

Download here! - Downloads: 18 - Plays: 49

Το ηχητικό αρχείο της διεθνικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε από την Ανοιχτή Αντιπολεμική Συνέλευση στη Θεσσαλονίκη στην κατάληψη Φάμπρικα Υφανέτ στις 7/4/22.

Μετά την εισήγηση από τη συνέλευση ακολούθησαν οι παρουσιάσεις ατόμου από τη Ρουμανία [en] και της διεθνικής διαρκούς συνέλευσης ενάντια στον πόλεμο (Permanent Assembly Against the War – Transnational Social Strike) [en], η εισήγηση ατόμου από το “Our baba doesn’t say fairy tales” και τέλος η ενημέρωση ατόμου από τη Ρωσία.