Εκδήλωση ενάντια στην υποχρεωτική λήψη DNA από τους 14 αγωνιστές

Download here! - Downloads: 2 - Plays: 17

Το ηχητικό αρχείο της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις 22/10/21 από την Αναρχική Συνέλευση Φοιτητών/τριών Quieta Movere με θέμα την κλήση για υποχρεωτική λήψη DNA από 14 αγωνιστές, με τηλεφωνική επικοινωνία με ένα από τα άτομα.