Τα ιογενή – 10ο Ελευθεριακό Φεστιβάλ Βιβλίου

Download here! - Downloads: 4 - Plays: 32

Ηχητικό αρχείο από τις εκδηλώσεις στα πλαίσια του 10ου Ελευθεριακού Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε στις 1-2-3 Οκτωβρίου 2021 στην πλατεία Χημείου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η παρούσα εκδήλωση, μέρος της 4ης θεματικής ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ”, αφορά το βιβλίο “Τα ιογενή”, της Γιώτας Τεμπρίδου, από τις Ακυβέρνητες Πολιτείες.