Προμηθέας εναντίον Λεβιάθαν – 10ο Ελευθεριακό Φεστιβάλ Βιβλίου

Download here! - Downloads: 21 - Plays: 101

Ηχητικό αρχείο από τις εκδηλώσεις στα πλαίσια του 10ου Ελευθεριακού Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε στις 1-2-3 Οκτωβρίου 2021 στην πλατεία Χημείου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η παρούσα εκδήλωση, μέρος της 2ης θεματικής ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ”, αφορά το βιβλίο “Προμηθέας εναντίον Λεβιάθαν, Θεωρίες για το κράτος. Από τον φιλελευθερισμό στον αναρχισμό”, του Κ. Δεσποινιάδη, από τις εκδόσεις Πανοπτικόν.