Συζήτηση με το Μικρό Δέντρο με θέμα “Ελευθεριακή μάθηση στην πράξη”

Download here! - Downloads: 13 - Plays: 21

Συζήτηση με το Μικρό Δέντρο με θέμα “Ελευθεριακή μάθηση στην πράξη” η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28/3/21 στον κατειλημμένο Πύργο του Παιδαγωγικού στο ΑΠΘ.

[σ.σ.] η συζήτηση ηχογραφήθηκε σε εξωτερικό χώρο, κάναμε ότι καλύτερο μπορούσαμε, προκαταβολικά συγνώμη για την ποιότητα