Βιβλιοπαρουσίαση: Το τέλος του πολέμου – προφίλ από τη Βοσνία 1995-96 – Joe Sacco – 9ο Φεστ. Ελευθεριακού Βιβλίου

Download here! - Downloads: 141 - Plays: 24

Βιβλιοπαρουσίαση του κομικ του Joe Sacco "το τέλος του πολέμου, προφίλ από τη Βοσνία 1995-96, με εισήγηση από το Κινηματικό Αρχείο Ιωαννίνων, στα πλαίσια του 9ου Φεστιβάλ Ελευθεριακού Βιβλίου Θεσσαλονίκης, 18.6.19