Ψυχιατρική και ΛΟΑΤΚΙΑ+ βίωμα – HerPride – 3ο Αυτοοργανωμένο Pride Θεσσαλονίκης

Download here! - Downloads: 158 - Plays: 37

Εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 16.5.19 στα πλαίσια του 3ου Αυτοοργανωμένου Pride στη Θεσσαλονίκη, με εισηγητ@ από το HerPride (Ηράκλειο)