Ενημερωτική εκδήλωση για τις κατασταλτικές επιχειρίσεις σε Torino και Trento – Terra Incognita

Download here! - Downloads: 75 - Plays: 14

Ενημερωτική εκδήλωση για τις κατασταλτικές επιχειρίσεις σε Torino και Trento που πραγματοποιήθηκε στην κατάληψη Terra Incognita στις 8/3/19.