Αναμετάδοση πορείας 6 Δεκέμβρη

Στηρίζουμε και αναμεταδίδουμε την πορεία της 6 Δεκέμβρη.
Ανοίγουμε μικρόφωνα απο τις 18:00 και μετά.
Συντονιστείτε στο www.1431am.org