έκπληκτη εκπομπή αντιπληροφόρησης

έκπληκτη αλλά όχι έκπληξη, ναι σοκαριζόμαστε και εμείς τα ίδια που γίνονται εκπομπές σε αυτόν τον σταθμό.
ραντεβού στα μικρόφωνα