Παραβιαστικοί καθηγητές, καθημερινός σεξισμός και εξουσία

Πέμπτη 10.6 – 20.00

μια θεματική εκπομπή γιατί ως εδώ πια με αυτήν την αηδία
στο στούντιο μαζί μας φοιτητά φωτιά
λοβ
σκουφ