“Χωρίς σκιά”: του πόνου,της πικρής συνειδητοποίησης,της σποράς

Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 στις 17.00

Σε εποχές σκοτεινές,πόνου και ήττας,αδράνειας και εσωστρέφειας,η συνειδητοποίηση κι η γνώση του εαυτού ανοίγει ρωγμές διαγράφοντας μονοπάτια και δρόμους που οδηγούν στην απελευθέρωση

Σ’αυτούς που διέσχισαν τον συνεχή εγκλεισμό και ακόμα θυμούνται τις αμπάρες που διέρρηξαν

Χωρίς σκιά