Ολοκληρωτισμός και αυταρχικά καθεστώτα

Παρασκευή 2 Απρίλη στις 3μμ Η κραυγή της πεταλούδας

Οι δύο αυτοί τύποι καθεστώτων, συχνά συγχέονται μεταξύ τους αλλά πέρα από τις ομοιότητες εμφανίζουν και αρκετές διαφορές. Αρχικά, οι αυταρχικές κυβερνήσεις ασκούν έλεγχο στον λαό και απαγορεύουν δραστηριότητες ή εκδηλώσεις που θίγουν τα εθνικά συμφέροντα, καθώς το κράτος γίνεται άκρως εθνικιστικό. Όμως στην Ευρώπη μετά τη δεκαετία του 1920, εμφανίζεται ένα νέο είδος πολιτικής διακυβέρνησης που είναι η συνέχεια και το πιο εξελιγμένο μοντέλο του αυταρχισμού, ο ονομαζόμενος ολοκληρωτισμός, που αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα του 20ου αιώνα. Το ολοκληρωτικό καθεστώς κάνει υποχείριο του την αστυνομία, χρησιμοποιεί προπαγάνδα, τρομοκρατία, βία και λογοκρισία. Οι πολίτες αναγκάζονται να τηρούν την επίσημη κρατική ιδεολογία. Συνεπώς, γίνεται φανερό από την πρώτη κιόλας στιγμή πως και οι δυο τύποι καθεστώτων ασκούν αυστηρό έλεγχο στον λαό και τους θεσμούς για διαφορετικούς λόγους το καθένα, ωστόσο, ο ολοκληρωτισμός είναι η πιο αυστηρή μορφή διακυβέρνησης, καθώς όπως υποδηλώνει και το όνομα του θέλει να ελέγχει το «όλον», το σύνολο, όχι αποκλειστικά τους ανθρώπους μόνο αλλά και ό,τι έχει σχέση με αυτούς αλλά και οτιδήποτε αποτελεί απειλή.

η κραυγή της πεταλούδας