Φιστίκας: μετά το τέλος – Σαββάτο 6.2 στις 14.00

κάποτε, είχε συμβεί μια εκπομπή. δεν ήταν όμως μια αρχή, ήταν το τέλος των ζωών μας. μήπως αν ξανασυμβεί θα κάνει η αρχαία κατάρα τον κύκλο της και θα έρθει πάλι η αρχή?
Φίτσα και Κωστίκας, χωρίς θέμα, χωρίς ελπίδα, χωρίς νόημα.
<3