Σκουφίτσα απόψε στις 22.00 – Αγάπη

Απόψε. Σκουφιτσα. 22.00.
Έπαθα συναίσθημα, το θέμα θα ακολουθήσει την διάθεση της ψυχοσύνθεσης μου.
Πως ορίζεται η αγάπη και πως έχει επηρεάσει την αφήγηση της το σύστημα και άλλα τετχια κουλ πράματα.
Ξέρετε που.
www.1431am.org και 97.3φμζ