Αναμετάδοση εκπομπής από Ρ.Α.Ε. 93.8FM με άτομα από Terra Incognita

Σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00 αναμεταδίδουμε τη ζωντανή θεματική εκπομπή που θα πραγματοποιηθεί στις Ραδιοζώνες Ανατρεπτικής Έκφρασης 93.8FM μαζί με άτομα από την κατάληψη Terra Incognita.

Για επικοινωνία με τις Ραδιοζώνες Ανατρεπτικής Έκφρασης 93.8FM στα: 21077231446975656265
(δυστυχώς δεν υπάρχει φόρμα επικοινωνίας ή mail λόγω τεχνικού προβλήματος στο site των Ρ.Α.Ε.)