Πρόγραμμα εκπομπών Οκτωβρίου 2019

Το πρόγραμμα εκπομπών του 1431ΑΜ για τον Οκτώβριο, εδώ και στην καρτέλα "Πρόγραμμα Εκπομπών"