Νέες ώρες εκπομπών

Οι "Αμόλυβδοι" μεταφέρθηκαν τις Δευτέρες 20:00-22:30

ενώ το "Καφέ Σκέτο" συνεχίζεται κάθε Παρασκευή 18:00-20:00