Αναβολή εκπομπής ΕΠΘ για σημερα 27/4/18

Αναβάλλεται η σημερινή εκποπή της Ελευθεριακής Πρωτοβουλίας Θεσσαλονίκης για σήμερα 27/4/18 λόγω ανωτέρας βίας.