3η εμπομπή της Ελευθεριακής Πρωτοβουλίας Θεσσαλονίκης στο 1431am

Σήμερα στις 17:00 η εκπομπή της ΕΠΘ στο 1431am.