Η εκπομπή Ασεναπίνη δε θα πραγματοποιηθεί απόψε

Σήμερα 22/2/2018 δε θα πραγματοποιηθεί η εκπομπή Ασεναπίνη. Ραντεβού την επόμενη πέμπτη 20:00-22:00