Εκπομπή για τις Σκουριές

Την Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί εκπομπή σχετικά με το ζήτημα των Σκουριών, θα υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία με μέλος της επιτροπής αγώνα και με τη Γ.Κ. Συντονιστείτε στις 19:00 στους 1431 χιλιόκυκλους και στο www.1431am.org