Δε θα πραγματοποιηθεί σήμερα η εκπομπή Πανκόμετρο

Θα επανέλθει την ερχόμενη Τετάρτη κανονικά στις 23:00, συντονιστείτε στο www.1431am.org και στους 1431 χιλιόκυκλους.