Αναμετάδοση πορείας 6 Δεκέμβρη στις 19.00

Θα πραγματοποιηθεί πορεία στις 19.00, η οποία θα ξεκινήσει από το Ε.Κ.Θ και θα αναμεταδοθεί από τις συχνότητες του 1431am (1431am στα μεσαία & www.1431am.org)