Ραδιοφόνος

Ο αυριανός ''ραδιοφόνος'' (21/11) θα τελεστεί έκτακτα μία ώρα νωρίτερα . Παρακαλούνται όλοι οι ραδιοφονιάδες να συντονιστούν στις 17:00 για να ραδιοφονεύσουμε παρέα.