Τεχνικά προβλήματα στη μετάδοση ΑΜ & FM

Δεν εκπέμπουμε στα μεσαία και τα FM λόγω τεχνικής βλάβης. Για νεότερα συντονιστείτε μέσω ίντερνετ.