κλειδωθήκαμε απ’ έξω?…

 

 

Καλούμε στη συνέλευση που θα γίνει για το συντονισμό δράσεων ενάντια στο κλείδωμα 
του πολυτεχνείου την Παρασκευή 01/02 στις 20:00 στο τρίγωνο του πολυτεχνείου.