Τεχικά προβλήματα…

…αποτρέπουν την ομαλή αναμετάδοση του προγράμματος, θα είμαστε σύντομα κοντά σας.