Νέο πρόγραμμα ενημερωτικής ζώνης

Από το Μάη ακούτε την ενημερωτική ζώνη του 1431am κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 15.00.

Παίρνουμε την πληροφόρηση στα χέρια μας!!!