Δελτίο αντιπληροφόρησης και ενημερωτική ζώνη

Παρόλο που οι εξελίξεις των πραγμάτων και η ανάγκη για αντιπληροφόρηση δε σταματούν λόγω Πάσχα, το δελτίο αντιπληροφόρησης και η ενημερωτική ζώνη του σταθμού θα επανέλθουν στο πρόγραμμα από την επόμενη βδομάδα…

 

Καλή επανάσταση!!!