Ενημερωτική Ζώνη 25/11.

Ανακοίνωση ακύρωσης της ενημερωτικής ζώνης στις 25/11, λόγω μη διαθεσιμότητας υλικού για το θέμα με το οποίο έπρεπε να ασχοληθεί.

 

Μην ξεχνάτε!Το δελτίο αντιπληροφόρησης, το οποίο μπορείτε να ακούσετε από την πρώτη σελίδα του site, σας ενημερώνει συνοπτικά για την επικαιρότητα.