Ενημερωτική Ζώνη

Για μια ακόμη χρονιά η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ του 1431ΑΜ είναι κοντά σας, καθημερινά 15.00-16.00.
Στόχος μας είναι να δώσουμε φωνή σε όσους δεν έχουν αλλά και να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση πομπού – δέκτη ΚΑΙ στο ζήτημα της πληροφόρησης.
Η προσπάθειά μας αυτή θα γίνει τόσο με την άμεση προσέγγιση του γεγονότος, πραγματώνοντας το ρόλο μας ως μέσο αντιπληροφόρησης, όσο και με την κριτική ματιά – σχολιασμό μας, πάνω στην επικαιρότητα, όπως αυτή αποτυπώνεται από τα καθεστωτικά μέσα.
Η συμμετοχή σας, με δικά σας θέματα, ειδήσεις και σχόλια θεωρείται ζωογόνος και απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία του 1431ΑΜ.