Αυτοοργανωμένα Ραδιόφωνα

Στα πλαίσια της δικτύωσης των αυτοοργανωμένων ραδιοφώνων δημιουργήθηκε μια κοινή αφίσα. Ιδού!