9 χρόνια 1431am!

Πιάνοντας το νήμα από τον Ιούνιο του 2001 συνεχίζουμε να εκπέμπουμε σε κατηλλειμένες συχνότητες! Ο ένατος χρόνος λειτουργίας μάς βρίσκει με το νέο πομπό να είναι on air πειρα(μα)τικά στα am και να μας υπενθυμίζει ότι…δε σκούριασαν ακόμα…