Αποκατάσταση εκπομπής

Λόγω προβλημάτων τεχνικής φύσεως στο δίκτυο, ο σταθμός δεν εξέπεμπε τις δύο τελευταίες μέρες. Σήμερα αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα και εκπέμπουμε δυναμικά στο μολυσμένο αέρα της πόλης. Συντονιστείτε!

1431am