Στηρίζουμε και αναμεταδίδουμε την αντικατασταλτική πορεία στην Καμάρα στις 19:00

Θα ανοίξουμε μικρόφωνα από τις 19:30 και μετά

@#@#@#@

να προσέχετε τα εαυτά σας και τα γύρω σας

******

ΕΞΩ ΟΙ ΜΠΑΤΣΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ