Ιστορίες που δεν *αναμεταδόθηκαν* ακόμη

Η αυτομόρφωση είναι μια συνεχής και ζωντανή διαδικασία. Στην προσπάθεια μοιράσματος της γνώσης αυτή την εβδομάδα υπήρξε trial and error και οι ιστορίες που δεν φτιάχτηκαν ακόμη δεν έπαιξαν στον αέρα κυριακή και πέμπτη, όπως ήταν προγραμματισμένο. Τα μάθαμε όμως πλέον όλα [σίγουρα όχι] και ο κρονκ τράβηξε το μοχλό, οπότε η αναμετάδοσή τους θα συνεχίσει κανονικά βάσει προγράμματος.