Αναμετάδοση ηχογραφημένων εκπομπών – Αργεντινή: Κατειλημμένα εργοστάσια από Νομαδικές Συχνότητες

εκπομπή ηχογραφημένη στις 8.1.2010