Κορωνοϊός, έλεγχος του πληθυσμού και κυριαρχία 20-3-2020

0:00:00
0:00:00