Ενημέρωση για την απεργία των ανθρακωρύχων στην Ισπανία (22-06-2012)

Η τηλεφωνική επικοινωνία με σύντροφο από Γιάννενα ξεκινάει περίπου στο 09:30.

0:00:00
0:00:00