Οι πυρκαγιές στην Αυστραλία και ο αφανισμός των ζώων 14-1-2020