Κάλεσμα στο 9ο Δεκαήμερο Αγώνα και Ελευθερίας στο δάσος των Σκουριών, 15-24/7, από την Επιτροπή Αγώνα Μεγάλης Παναγίας -Β’ μέρος