Θεματική εκπομπή για τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου

Download here! - Downloads: 5 - Plays: 17

κάποια σχετικά άρθρα:

Από το λαό της Εύβοιας προς το λαό της Εύβοιας
Η Βόρεια Εύβοια σώθηκε λόγω της ανυπακοής των κατοίκων της

πραγματοποιήθηκε και ηχογραφήθηκε στις 17.8.21