Green Conference vo2

Download here! - Downloads: 113 - Plays: 10

Ακόμα ένα Πράσινο Συνέδρειο πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία. Με oldschool hiphop ήχους, σχολιασμό και freestyle κάνουμε πρόταση "εναντίων όλων". Καλή ακρόαση