Ενημέρωση από την ομάδα αντιρρησιών συνείδησης Θεσσαλονίκης (15-05-2012)