Λογοδιάρροια με τον Γιωρίκα και τον Κωστίκα - 19 - Χωρίς τον Κωστίκα - Τα ονόματα γράφονται με Γιώτα (γενιά)

0:00:00
0:00:00