Λογοδιαρροια με τον Γιωρικα και τον Κωστικα - Καταληψη αστικου